Utfordringen

 

Norges ruspolitikk er blant de mest kontraproduktive i Europa. Tross enorm ressursbruk innen politi og rettsvesen, med flere siktelser per innbygger enn nesten alle europeiske land, har Norge et høyere forbruk av ulovlige rusmidler enn land med mindre streng lovgivning, og et av de høyeste overdosedødstallene. Stoffene omsettes fritt tilgjengelig uten aldersgrenser, åpningstider eller kvalitetskontroll, og sårbar og vanskeligstilt ungdom rekrutteres systematisk til langing av organiserte kriminelle nettverk. Marginaliseringen og utstøtelsen av brukerne resulterer i større rusproblemer for de sårbare, og er en unødig belastning for det store flertall som ikke utvikler rusproblemer. Forbudspolitikken har dessuten internasjonale skadevirkninger, og globalt har over 4 millioner mennesker mistet livet bare de siste fem årene.

 

Løsningen

 

Foreningen foreslår en kunnskapsbasert rusreform på syv sentrale områder for å redusere og forebygge rusrelaterte skader: avkriminalisering vil spare både brukere og samfunnet kontraproduktive belastninger; utredning av ulike reguleringsmodeller vil gi et overblikk over hvordan vi mest effektivt kan bringe produksjon, distribusjon og bruk under felleskapets kontroll; kunnskapsbasert forebyggingsarbeid vil være langt mer effektivt, særlig på ungdom som uansett søker opp all informasjonen selv; behandlingsmetoder basert på helse og omsorg, ikke straff og dogmer, vil hjelpe langt flere av våre svakeste; og verden skal vite at Norge anerkjenner og motsetter seg de enorme skadene en mislykket ruspolitikk har medført.

 
 

 
 

Ruspolitiske alternativer

 

NY TEKST PÅ KOMME HER

Erfaringer fra land som Portugal og Tsjekkia har vist at en avkriminalisering fører til økonomiske samfunnsbesparelser, mindre kriminalitet, betydelig bedring i folkehelse og ingen betydelige endringer i rusbruk. Det er derfor en kommisjon ved John Hopkins gikk sammen og lagde en av de mest omfattende rapportene på ruspolitikk og dets virkning på folkehelse og samfunnet i helhet. Rapporten ble publisert i det prestisjefylte the Lancet med støtte på lederplass fra blant annet British Medical Journal. Deres første og fremste anbefaling er nettopp avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder ulovlige rusmidler.

26 stater regulert salg av cannabis i USA, nå blir det enda flere. Erfaringer fra fire stater med regulert rekreasjonelt salg (Alaska, Washington. Oregon og Colorado). I tillegg Nederland, og flere land med cannabis social clubs.

 
 
 
 
 
 
 

Fjerne straff for bruk/besittelse av mindre mengder rusmidler

NY TEKST MÅ KOMME HER

Erfaringene fra Tjekkia og Portugal hadde vist lavere kriminalitet, betydelig bedring i folkehelsen, økonomiske besparelser og ingen betydelig endring i rusbruk (The Lancet Commission). Seattle i USA har erfart det samme med sitt LEAD-program.

 
 
 

medikamentbehandling for de mest skadeligE stoffene

NY TEKST MÅ KOMME HER

Bedre helse, livskvalitet, mindre salg av gateheroin, samfunnsøkonomiske besparelser, lavere kriminalitet.

 
 
 

Statlig kontrollert salg av lettere rusmidler

divider.png

NY TEKST PÅ KOMME HER

Erfaringene så langt hadde vist økte skatteinntekter, ingen betydelig endring i bruk. For tidlig å si om for eksempel cannabis kan redusere bruk av skadeligere rusmidler. Trolig reduserte inntekter til kriminelle.